KOMPOZYTOR ZNANY I CENIONY

kompozytorLata poznańskie należały do najbardziej twórczych w  życiu Feliksa Nowowiejskiego. W okresie międzywojennym skomponował wielkie dzieła przeznaczone na scenę operową i estradę. W tym czasie powstały balety: Malowanki LudoweLeluja (Tatry), opera Legenda Bałtyku oraz szkice dwóch innych oper. Z tego okresu pochodzą śpiewniki szkolne o tematyce regionalno-patriotycznej, wiele utworów na chór z orkiestrą, a wśród nich Ojczyzna – Psalm 136 (Jeruzalem) ze słowami Jana Kochanowskiego. Komponował też utwory organowe. Pozostawił m.in. dziewięć symfonii organowych (1930) i cztery koncerty organowe (1939). W 1931 roku w uznaniu dla twórczości organowej otrzymał honorowe członkostwo działającego w Londynie The Organ Music Society. Spod jego pióra wyszło wiele utworów na orkiestrę i instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, cykl pieśni na sopran z fortepianem Róże dla Safo

Feliks Nowowiejski ­ wybitny improwizator na organach ­ wzbogacił historię wirtuozerii instrumentalnej, odbywając szereg podróży koncertowych m.in. do Londynu, Paryża, Rzymu, Berlina, Lipska, Lwowa. Odnosił sukcesy grając utwory własne, jak również dzieła innych twórców. W relacjach z jego koncertów podkreślano bogactwo i różnorodność jego repertuaru organowego. Jego aktywność w dziedzinie popularyzacji muzyki organowej na ziemiach polskich była działalnością pionierską.

Dorobek kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego jest imponujący, a jego działalność artystyczna stanowi znaczący wkład w rozwój kultury miasta i regionu. Aktywne życie artystyczne oraz to, co osiągnął dzięki swej pracy budzą szacunek i podziw. Wielopłaszczyznowa działalność Feliksa Nowowiejskiego i wpływ na kształtowanie życia kulturalnego Polski nie pozostały niezauważone. Wśród licznych odznaczeń, którymi go uhonorowano należy wskazać przede wszystkim Państwową Nagrodę Muzyczną (1935), godność Szambelana Papieskiego (1935) i Krzyż Komandorski Orderu „Polonia Restituta” (1936).

Feliks Nowowiejski zmarł w Poznaniu w 1946 roku, jego pogrzeb stał się wielką, narodową manifestacją. Pochowano go w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu.

 

opr. Iwona Fokt

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

nowowiejski2017

© Nowowiejski.pl 2019   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań