Spis treści

 

CZAS NAGRÓD I UZNANIA

W 1898 roku Nowowiejski otrzymał I nagrodę w konkursie kompozytorskim w Londynie zorganizowanym przez pismo „The British Musician” za marsz Pod sztandarem pokoju. Był to początek międzynarodowych sukcesów artysty.

W 1902 roku Feliks Nowowiejski otrzymał nagrodę im. Giacomo Meyerbeera za oratorium Powrót Syna MarnotrawnegoUwerturę romantyczną. Nagroda, przyznawana najzdolniejszym studentom kompozycji, nakładała na laureata obowiązek odbycia podróży artystycznej oraz nadsyłania nowych kompozycji.

We wrześniu 1902 roku młody artysta wyruszył w drogę – Niemcy, Włochy, Francja, Belgia, Czechy i Austria. Odwiedził najważniejsze europejskie centra muzyczne – Paryż, Rzym, Brukselę, Monachium, Lipsk, Wiedeń i Pragę, co umożliwiło mu kontakt z wybitnymi kompozytorami. Podróż poszerzył o wizytę u brata Rudolfa, przebywającego wówczas w Kartaginie w Afryce Północnej.

Feliks Nowowiejski skomponował w tym czasie poematy symfoniczne Beatrycze oraz  Nina i Pergolesi.

W 1903 roku za uwerturę orkiestrową Swaty polskie zdobył I nagrodę im. L. van Beethovena w Bonn, ufundowaną przez Ignacego Jana Paderewskiego.

W 1904 roku Feliks Nowowiejski po raz drugi zdobył nagrodę im. Giacomo Meyerbeera, za Symfonię a-moll Symfonię h-moll. Tym razem artysta fundusze przeznaczył na dalszą naukę w Szkole Mistrzów pod kierunkiem Maxa Brucha. Studiował kompozycję, dyrygenturę i grę na organach.

W 1905 roku artysta skomponował oratorium Znalezienie św. Krzyża

W 1906 roku otrzymał dyplom Szkoły Mistrzów wydziału Akademickiej Wyższej Szkoły Muzycznej przy Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.

W 1907 roku otrzymał kolejne nagrody ­ I nagrodę w konkursie kompozytorskim w Chicago za kantatę Piotr Skarga na chór, orkiestrę i organy oraz I nagrodę w konkursie kompozytorskim „Echo” we Lwowie za kantatę Żałobny pochód Kościuszki na Wawel na chór a cappella.

 

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

© Nowowiejski.pl 2022   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań
tekst

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt