Spis treści

KRAKÓW, I WOJNA ŚWIATOWA

krakowW 1909 roku Nowowiejski przeniósł się z Berlina do Krakowa, gdzie do 1914 roku pełnił funkcję dyrektora Towarzystwa Muzycznego. Był organizatorem życia koncertowego w mieście, odpowiadał za kształtowanie profilu repertuarowego. Działał jako dyrygent, pedagog i organista, prowadził stałe koncerty symfoniczne – obok repertuaru tradycyjnego popularyzował utwory współczesne, przede wszystkim polskie.

W tym samym czasie koncertował również za granicą jako dyrygent i organista.

W 1910 roku Nowowiejski współorganizował obchody 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem. Podczas uroczystego odsłonięcia pomnika Władysława Jagiełły, ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego, maestro poprowadził 600-osobowy chór, który odśpiewał specjalnie na tę uroczystość skomponowaną Rotę do słów wiersza Marii Konopnickiej. Pieśń ta szybko stała się nieoficjalnym hymnem Polski.

W Krakowie artysta poznał swoją przyszłą żonę – młodą pianistkę Elżbietę Mironiuk. W 1911 roku Feliks i Elżbieta wzięli ślub. Przez wszystkie lata żona dzielnie wspierała męża w jego pracy artystycznej, organizowała dom w taki sposób, by kompozytor bez przeszkód mógł poświęcić się pracy twórczej. Razem wychowali czterech synów.

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku wstrzymał plany artystyczne kompozytora. Nowowiejski został wcielony do wojska pruskiego i skierowany do stacjonującej w Berlinie orkiestry wojskowej.

Po zakończeniu wojny artysta włączył się w nurt życia Polonii, nie pozostawał też obojętnym na wydarzenia w Polsce. Chęć wyrażenia solidarności z rodakami walczącymi w Powstaniu Wielkopolskim zainspirowała Feliksa Nowowiejskiego do skomponowania Marsylianki Wielkopolskiej. Z tego okresu pochodzą też inne pieśni patriotyczne, m.in. Marsz wojenny Generała Dowbór-Muśnickiego.

Nowowiejski nawiązał kontakt z Warmińskim Komitetem Plebiscytowym i rozwinął działalność propagandową na rzecz przyłączenia południowych ziem Powiśla, Warmii i Mazur do Polski. Zorganizował szereg koncertów w Polsce centralnej oraz na terenach objętych plebiscytem, występując na nich jako dyrygent i pianista.

 

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

© Nowowiejski.pl 2022   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań
tekst

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt