Spis treści

DZIAŁALNOŚĆ CHÓRALNA, PIEŚNI

dzialanosc choralnaFeliks Nowowiejski prowadził wiele poznańskich chórów, działał w Wielkopolskim Związku Kół Śpiewackich. Był członkiem komisji artystycznych konkursów i festiwali.  W 1920 roku założył Chór Narodowy liczący około 500 osób. W 1922 roku objął stanowisko kierownika artystycznego Chóru Męskiego „Echo”, współpracował z Towarzystwem Śpiewu „Harmonia” i chórem „Rota”.

W tym czasie powstało wiele dzieł z bogatej twórczości chóralnej artysty.

Nowowiejski komponował pieśni patriotyczne, odwołujące się do polskiej historii, m.in.  Testament Bolesława Chrobrego do słów Edmunda Ligockiego (1924), Ojczyzna – Psalm 136 (Jeruzalem) w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego (1929), Do Ojczyzny do słów Zygmunta Krasińskiego (1930), Kantata op. 54 (o bohaterze) do słów Cypriana Kamila Norwida (1939), O polski kraju święty do słów Władysława Bełzy oraz hymny, m.in. Hymn Górnośląski, Hymn Kaszubski, Hymn Pomorski, Hymn Warmijski, Hymn Wszechsłowiański.

Obecne w muzyce Nowowiejskiego pieśni inspirowane muzyką ludową (zwłaszcza kaszubską), wskazują na korzenie artysty – polskość, świadomość tożsamości narodowej, która go tworzy, kształtuje. Opracowania owych melodii ukazywały się głównie w zbiorach np. Śpiewnik górnośląski (1923), Warmijskie pieśni ludowe (1930), Dziesięć regionalnych polskich pieśni ludowych (1934).

Istotnym nurtem twórczości uczynił muzykę religijną. Komponował zarówno dzieła bezpośrednio związane z liturgią, w tym dziewięć cykli mszalnych w języku łacińskim i polskim, jak i motety, psalmy, hymny kościelne, kolędy, pieśni nabożne, opracowania Stabat MaterVeni Creator – wykonywane nie tylko podczas nabożeństw, ale także w salach koncertowych.

Każdej z tych dziedzin oddawał się z właściwą sobie pasją i w każdej z nich osiągał sukcesy przynoszące mu uznanie i rozgłos. Za wieloletnią pracę nad popularyzowaniem kultury muzycznej wśród Polaków i pracę w ramach amatorskiego ruchu artystycznego Feliks Nowowiejski otrzymał w 1936 roku Odznakę Honorową Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych.

 

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

© Nowowiejski.pl 2024   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań
tekst

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt