Spis treści

KOMPOZYTOR ZNANY I CENIONY

kompozytorLata poznańskie należały do najbardziej twórczych w  życiu Feliksa Nowowiejskiego. W okresie międzywojennym skomponował wielkie dzieła przeznaczone na scenę operową i estradę. W tym czasie powstały balety: Malowanki LudoweLeluja (Tatry), opera Legenda Bałtyku oraz szkice dwóch innych oper. Z tego okresu pochodzą śpiewniki szkolne o tematyce regionalno-patriotycznej, wiele utworów na chór z orkiestrą, a wśród nich Ojczyzna – Psalm 136 (Jeruzalem) ze słowami Jana Kochanowskiego. Komponował też utwory organowe. Pozostawił m.in. dziewięć symfonii organowych (1930) i cztery koncerty organowe (1939). W 1931 roku w uznaniu dla twórczości organowej otrzymał honorowe członkostwo działającego w Londynie The Organ Music Society. Spod jego pióra wyszło wiele utworów na orkiestrę i instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, cykl pieśni na sopran z fortepianem Róże dla Safo

Feliks Nowowiejski ­ wybitny improwizator na organach ­ wzbogacił historię wirtuozerii instrumentalnej, odbywając szereg podróży koncertowych m.in. do Londynu, Paryża, Rzymu, Berlina, Lipska, Lwowa. Odnosił sukcesy grając utwory własne, jak również dzieła innych twórców. W relacjach z jego koncertów podkreślano bogactwo i różnorodność jego repertuaru organowego. Jego aktywność w dziedzinie popularyzacji muzyki organowej na ziemiach polskich była działalnością pionierską.

Dorobek kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego jest imponujący, a jego działalność artystyczna stanowi znaczący wkład w rozwój kultury miasta i regionu. Aktywne życie artystyczne oraz to, co osiągnął dzięki swej pracy budzą szacunek i podziw. Wielopłaszczyznowa działalność Feliksa Nowowiejskiego i wpływ na kształtowanie życia kulturalnego Polski nie pozostały niezauważone. Wśród licznych odznaczeń, którymi go uhonorowano należy wskazać przede wszystkim Państwową Nagrodę Muzyczną (1935), godność Szambelana Papieskiego (1935) i Krzyż Komandorski Orderu „Polonia Restituta” (1936).

Feliks Nowowiejski zmarł w Poznaniu w 1946 roku, jego pogrzeb stał się wielką, narodową manifestacją. Pochowano go w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu.

 

opr. Iwona Fokt

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

© Nowowiejski.pl 2022   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań
tekst

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt