KRAKÓW, I WOJNA ŚWIATOWA

krakowW 1909 roku Nowowiejski przeniósł się z Berlina do Krakowa, gdzie do 1914 roku pełnił funkcję dyrektora Towarzystwa Muzycznego. Był organizatorem życia koncertowego w mieście, odpowiadał za kształtowanie profilu repertuarowego. Działał jako dyrygent, pedagog i organista, prowadził stałe koncerty symfoniczne – obok repertuaru tradycyjnego popularyzował utwory współczesne, przede wszystkim polskie.

W tym samym czasie koncertował również za granicą jako dyrygent i organista.

W 1910 roku Nowowiejski współorganizował obchody 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem. Podczas uroczystego odsłonięcia pomnika Władysława Jagiełły, ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego, maestro poprowadził 600-osobowy chór, który odśpiewał specjalnie na tę uroczystość skomponowaną Rotę do słów wiersza Marii Konopnickiej. Pieśń ta szybko stała się nieoficjalnym hymnem Polski.

W Krakowie artysta poznał swoją przyszłą żonę – młodą pianistkę Elżbietę Mironiuk. W 1911 roku Feliks i Elżbieta wzięli ślub. Przez wszystkie lata żona dzielnie wspierała męża w jego pracy artystycznej, organizowała dom w taki sposób, by kompozytor bez przeszkód mógł poświęcić się pracy twórczej. Razem wychowali czterech synów.

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku wstrzymał plany artystyczne kompozytora. Nowowiejski został wcielony do wojska pruskiego i skierowany do stacjonującej w Berlinie orkiestry wojskowej.

Po zakończeniu wojny artysta włączył się w nurt życia Polonii, nie pozostawał też obojętnym na wydarzenia w Polsce. Chęć wyrażenia solidarności z rodakami walczącymi w Powstaniu Wielkopolskim zainspirowała Feliksa Nowowiejskiego do skomponowania Marsylianki Wielkopolskiej. Z tego okresu pochodzą też inne pieśni patriotyczne, m.in. Marsz wojenny Generała Dowbór-Muśnickiego.

Nowowiejski nawiązał kontakt z Warmińskim Komitetem Plebiscytowym i rozwinął działalność propagandową na rzecz przyłączenia południowych ziem Powiśla, Warmii i Mazur do Polski. Zorganizował szereg koncertów w Polsce centralnej oraz na terenach objętych plebiscytem, występując na nich jako dyrygent i pianista.

 

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

nowowiejski2017

© Nowowiejski.pl 2019   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań